Kysy nyt
X

Kysy nyt

Palveluehdot

 • http://fi.uplonline.com/ -verkkosivuston tarjoaa UPL Europe Ltd.

 • UPL ei tarjoa mitään palveluja kenellekään henkilölle tämän verkkosivuston kautta. Pääsy kaikkiin tietoihin tämän verkkosivuston kautta tarjotaan vain ”sellaisenaan” ja ”kaikkien virheiden kanssa”. Kaikki verkkosivuston kautta saatavilla oleviin tuotteisiin ja ohjelmistoihin saatavilla olevat tiedot tarjotaan ”parhaimmalla mahdollisella tavalla”.

  2.a. Takuunrajoitus: Hyväksyt nimenomaisesti, että käytät palvelua täysin omalla vastuullasi. Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden” mukaan. UPL sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista suorista tai epäsuorista takuista, mukaan lukien muun muassa epäsuorat myyntikelpoisuuteen, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuuteen ja loukkaamattomuuteen liittyvät takuut. UPL ei takaa, että palvelut täyttävät vaatimuksesi, tai että palvelut toimisivat keskeytyksettä, ajoissa, turvallisesti tai virheettömästi, eikä UPL anna takuuta palvelun kautta saavutettavista tuloksista tai siitä, että ohjelmistovirheet korjattaisiin. Ymmärrät ja hyväksyt, että materiaalien ja/tai tietojen lataaminen tai muulla tavalla hankkiminen palvelun kautta on täysin omalla vastuullasi. Olet yksin vastuussa kaikista mahdollisista näiden materiaalien ja/tai tietojen lataamisesta tietokonejärjestelmillesi aiheutuvista vaurioista tai tietojen menetyksistä. UPL ei myönnä takuuta palvelun kautta ostetuille tai hankituille tuotteille tai palveluille tai millekään palvelun kautta suoritetuille transaktioille. Mikään UPL mailista tai palvelun kautta hankkimasi suullinen tai kirjallinen neuvo tai tieto ei muodosta mitään takuuta, jota ei ole luotu tässä nimenomaisesti. UPL ei takaa, että mikään palvelu toimisi keskeytyksettömästi, ajoissa, turvallisesti tai virheettömästi.

 • UPL ei myönnä suoraa tai epäsuoraa takuuta tai vakuutusta tai suorita mitään esityksiä liittyen verkkosivuston tietojen tai sisällön käyttöön, käytön tuloksiin tai käytön estymiseen koskien tarkkuutta, luotettavuutta, täydellisyyttä, oikeellisuutta, toiminnallisuutta, suorituskykyä, jatkuvuutta, ajantasaisuutta tai muulla tavalla, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja/tai loukkaamattomuutta liittyen verkkosivustoon ja/tai sillä käytettävissä olevaan sisältöön. Lisäksi kaikki tällä verkkosivustolla käytettävissä olevat tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia ja/tai kirjoitusvirheitä. UPL ei takaa, että verkkosivusto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi tai että tiedot vastaavat käyttäjän käyttötarkoitusta tai vaatimuksia.

 • Käyttäjä on täysin vastuussa verkkosivuston kautta käytettävissä olevien tietojen käytöstä, käytön tuloksista, tarkkuudesta, luotettavuudesta, suorituskyvystä, täydellisyydestä, kattavuudesta, oikeellisuudesta, toiminnallisuudesta, jatkuvuudesta ja ajantasaisuudesta.

 • UPL ei ole vastuussa tällä hetkellä, eikä tulevaisuudessa mistään tällä verkkosivustolla olevien tietojen tai materiaalien siirtoon liittyvistä virheistä tai puutteista.

 • Käyttäjä luopuu oikeuksistaan vaateisiin, jotka liittyvät tällä verkkosivustolla käytettävissä olevien tietojen haittavaikutuksiin tai haitallisiin tuloksiin.

 • Jokainen henkilö, joka käyttää tai on käyttänyt mitään verkkosivuston tietoja, hyväksyy ja myöntää, että kaikki kyseisen henkilön vastaanottamien tietojen omistusoikeudet, lakisääteiset tai muut, säilyvät yksinomaan UPL-yrityksen omaisuutena. Verkkosivustolla olevien tietojen jäljentäminen, jakaminen edelleen tai siirtäminen, harkintaa varten tai muulla tavalla, on ankarasti kielletty ja rikkoo SUOMEN lakeja.

 • UPL ei ole vastuussa minkään tyyppisistä vaateista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuoraan tällä verkkosivustolla olevien tietojen soveltamisesta tai sivustolla olevien materiaalien käyttämisestä tai sivuston valtuuttamattomasta käytöstä tai muulla tavalla ja miten tahansa. UPL saattaa muuttaa tätä vastuuvapauslauseketta tai tässä esitettyjä kohtia ilman erillistä ilmoitusta.

  8.a. Palveluehtojen muutokset: UPL saattaa muuttaa palveluehtoja ja tässä tapauksessa UPL ilmoittaa sinulle muutoksista. UPL saattaa oman harkintansa mukaan tarjota sinulle ajoittain erilaisia ominaisuuksia ja palveluja. UPL pidättää kuitenkin oikeuden päättää näiden ominaisuuksien ja palveluiden tarjoamisen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

 • Rekisteröintitiedot: Suostut antamaan UPL mailille palvelun harkintaa varten voimassa olevat, täydelliset ja tarkat rekisteröintitiedot ("rekisteröintitiedot") palvelun kehottamalla tavalla ja päivittämään näitä tietoja vaadittavalla tavalla, jotta ne ovat ajan tasalla, täydellisiä ja tarkkoja.

 • Henkilökohtainen käyttö ja turvallisuus: Hyväksyt oikeutesi käyttää sinulle henkilökohtaista palvelua. Hyväksyt, että et myy palvelua edelleen tai käytä sitä kaupallisesti ilman UPL:n erillistä suostumusta. Olet täysin vastuussa salasana- ja tilitietojen säilyttämisestä. Olet täysin vastuussa kaikesta tilisi käyttämisestä, mukaan lukien muiden osapuolten suorittama valtuuttamaton käyttö.

 • Vahingonkorvaukset: Suostut puolustamaan ja suojaamaan UPL:ää, sen työntekijöitä, johtajia, toimihenkilöitä, edustajia ja niiden seuraajia ja siirronsaajia kaikilta vastuilta, vahingoilta, menetyksiltä, kustannuksilta ja maksuilta, mukaan lukien tilisi käyttämisestä aiheutuneiden vaateiden asianajokulut, mukaan lukien kaikki vaateet kunnianloukkauksista, halventamisesta, yksityisyyden tai julkisuusoikeuksien loukkauksesta, muiden tilaajien palvelun menetyksestä ja immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien rikkomisesta.

 • UPL pidättää oikeuden päättää käyttöoikeutesi palveluihin ja niihin liittyviin palveluihin tai osaan palveluista milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta.

  • Saatamme kerätä sinusta seuraavia henkilötietoja:

  • - Nimi

  • - Sähköpostiosoite

  • - Postinumero

  • - Demografinen profiili (kuten ikä, sukupuoli, ammatti, koulutus ja omistetut hyödykkeet)

  • - Mielenkiinnon kohteet (kuten uutiset, urheilu, matkustus jne.)

  • - Taloudelliset tiedot (kuten tilin tai luottokortin numerot)

  • - Verkkosivuston ominaisuuksiin liittyvät mielipiteet

  UPL säilyttää mainittuja tietoja voimassa olevan UPL:n tietosuojakäytännön mukaisesti.

 • Lakien sovellettavuus: Tätä verkkosivustoa käyttävän henkilön tulee toimittaa kaikki vaateet peruuttamattomasti ja yksinomaisesti SUOMEN tuomioistuimiin kaikissa UPL-yritystä vastaan kohdistetuissa oikeudellisissa toimissa tai menettelyissä liittyen tämän verkkosivuston käyttöön tai käyttöoikeuteen, ja henkilö luopuu kaikista vastalauseista sillä perusteella, että menettelyt tapahtuvat epämukavassa paikassa. Näihin yllä mainittuihin toimiin sovelletaan SUOMEN lakeja.

 • Tuotemerkkiin liittyvä huomautus: UPL ja sen tällä verkkosivustolla kuvatut tuotemerkit sekä oikeudelliset tytäryhtiöt ovat kaikki UPL:n tavaramerkkejä ja/tai palvelumerkkejä. Kaikki näihin liittyvät oikeudet, lakisääteiset tai muut, ovat kokonaisuudessaan UPL:n omaisuutta. Kaikki yllä mainittuihin liittyvät rikkomukset katsotaan rikkomuksiksi SUOMEN lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

 • Tekijänoikeuteen liittyvä huomautus: Tämän verkkosivuston tekijänoikeudet kuuluvat UPL-yritykselle, ellei tällä verkkosivustolla ole erikseen mainittu. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän verkkosivuston osaa, mukaan lukien teksti, grafiikka ja html-koodi, ei saa jäljentää tai lähettää missään muodossa, eikä millään tavalla ilman UPL:n erillistä kirjallista suostumusta.

 • Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että hän ei käytä verkkosivustoa:

  • - Laittoman, haitallisen, uhkaavaan, herjaavan, häiritsevän, piinaavan, loukkaavan, mauttoman, säädyttömän, tunkeilevan tai toisen kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavan, vihamielisen tai rodullisesti tai etnisesti tai muulla tavalla kyseenalaisen sisällön lataamiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen tai esittämiseen muulla tavalla.

  • - Vahingoittamaan alaikäisiä millään tavalla

  • - Kenenkään henkilön tai entiteetin imitoimiseen, mukaan lukien muun muassa UPL:n toimihenkilö, foorumin johtaja, opas tai isäntä, tai muulla tavalla väärennä suhdetta henkilön tai entiteetin kanssa

  • - Väärentääkseen otsikoita tai manipuloidakseen muulla tavalla tunnistimia peittääkseen palvelun kautta lähetetyn sisällön alkuperän

  • - Ladatakseen, julkaistakseen, lähettääkseen sähköpostilla, siirtääkseen tai esittääkseen muulla tavalla sisältöä, jota hänellä ei ole, oikeutta julkaista minkään lain tai sopimuksen tai luottamussuhteen perusteella (kuten sisäpiiritieto, patentteihin liittyvät ja luottamukselliset tiedot, jotka on hankittu tai paljastettu osana työsuhdetta tai salassapitosopimusten voimassaoloaikana)

  • - Ladatakseen, julkaistakseen, lähettääkseen sähköpostilla, siirtääkseen tai tehdäkseen muulla tavalla käytettäväksi mitään sisältöä, joka loukkaa mitään patenttia, tavaramerkkiä, kauppasalaisuutta, tekijänoikeutta tai muita minkään osapuolen patenttioikeuksia ("oikeudet")

  • - Ladatakseen palvelimelle, julkaistakseen, lähettääkseen sähköpostilla, siirtääkseen tai tarjotakseen millään muulla tavalla käytettäväksi mitään epätoivottua tai valtuuttamatonta mainontaa, tarjousmateriaaleja, "roskapostia", "ketjukirjeitä", "pyramidihuijauksia" tai mitään muita kehotuksia, lukuun ottamatta niitä alueita (kuten ostoshuoneet), jotka ovat tarkoitettu tähän tarkoitukseen (lue täydellinen roskapostikäytäntömme)

  • - Siirtääkseen palvelimelle, julkaistakseen, lähettääkseen sähköpostilla, siirtääkseen tai tarjotakseen muulla tavalla mitään materiaalia, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai mitään muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on tarkoitettu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkään tietokoneohjelmiston, laitteiston tai viestintälaitteen toimintaa

  • - Häiritäkseen keskustelua, aiheuttaakseen näytön “vierimisen” nopeammin, jotta muut palvelun käyttäjät eivät voi kirjoittaa tai toimiakseen muulla tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti muiden käyttäjien mahdollisuuteen toimia reaaliaikaisesti

  • - Häiritäkseen palvelua tai palvelimia tai palveluun yhdistettyjä verkkoja tai keskeyttääkseen niiden toiminnan tai rikkoakseen palveluun yhdistettyjen verkkojen vaatimuksia, määräyksiä, käytäntöjä tai menetelmiä

  • - Rikkoakseen tahallisesti tai tahattomasti mitään sovellettavissa olevaa paikallista, valtion, kansallista tai kansainvälistä lakia, mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisten tai minkään kansallisen tai muun arvopaperimarkkinoiden sääntöjä, mukaan lukien muun muassa New Yorkin pörssi, Amerikan pörssi tai NASDAQ, sekä kaikki lainvoimaiset määräykset

  • - ”Varjostaakseen” tai muulla tavalla häiritäkseen muita

  • - Kerätäkseen tai tallettaakseen henkilötietoja muista käyttäjistä

 • Erityiset kehotukset kansainväliseen käyttöön:

  Käyttäjä suostuu internetin maailmanlaajuisesta luonteesta johtuen noudattamaan kaikkia paikallisia sääntöjä liittyen verkkokäyttäytymiseen ja hyväksyttävään sisältöön. Käyttäjä suostuu erityisesti noudattamaan kaikkia sovellettavissa olevia lakeja liittyen asuinmaasta vietyihin teknisiin tietoihin.

 • Lähetetty tai palveluun sisällytettäväksi julkaistu sisältö

 • UPL ei vaadi omistusoikeutta käyttäjän lähettämään tai palvelun osaksi julkaisemaan sisältöön. Käyttäjän julkisesti käytettävään palvelun osaan lähettämän sisältöön liittyen käyttäjä myöntää kuitenkin UPL-yritykselle seuraavat maailmanlaajuiset, rojaltivapaat ja poissulkemattomat käyttöoikeudet sovellettavissa olevalla tavalla:

  - Käyttäjän lähettämään tai UPL-ryhmien julkisesti käytettäville alueille sisällytettäväksi julkaisemiin sisältöihin liittyen oikeus käyttää, jäljentää, muuttaa, mukauttaa, julkisesti esittää ja näyttää kyseistä sisältöä palvelussa ainoastaan tietyn UPL-ryhmän mainostamiseksi, johon kyseinen sisältö julkaistiin tai jossa se annettiin käyttöön. Tämä käyttöoikeus on voimassa vain niin kauan kuin päätät jatkaa kyseisen sisällön sisällyttämistä palveluun ja päättyy sillä hetkellä, kun poistat tai UPL poistaa kyseisen sisällön palvelusta.

 • Palvelun muutokset

  UPL pidättää oikeuden muuttaa tai päättää milloin tahansa ja ajoittain, joko pysyvästi tai väliaikaisesti verkkosivuston palvelun tai sisällön (tai minkä tahansa sen osan) ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjä hyväksyy, että UPL ei ole vastuussa käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään palvelua koskevista muutoksista, keskeytyksistä tai palvelun päättymisestä.

 • Päättyminen

  • Käyttäjä hyväksyy, että UPL voi tietyissä olosuhteissa ja ilman ennakkoilmoitusta lopettaa kyseisen käyttäjän UPL-tilin, kaikki siihen liittyvät sähköpostiosoitteet ja pääsyn palveluun. Päättämisen syitä voivat olla muun muassa seuraavat asiat:

  • (a) palveluehtojen tai muiden UPL-tiliin liittyvien sopimusten tai ohjeiden rikkomukset,

  • (b) lainvalvojien tai muiden valtion viranomaisten pyynnöt,

  • (c) sinun pyyntösi (itse aloitettu tilin poisto),

  • (d) lopettaminen tai palvelun materiaalin muuttaminen (tai materiaalin osan),

  • (e) odottamattomat tekniset tai tietoturvaongelmat,

  • (f) pitkät toimettomat jaksot.

  • UPL-tilin lopettamiseen sisältyy:

  • (a) Pääsyn poistaminen kaikkiin palvelun ominaisuuksiin, mukaan lukien muun muassa UPL mail, ryhmät, viestit, keskustelu, verkkotunnukset, huutokaupat, viestitaulut, tervehdykset, hälytykset ja pelit,

  • (b) Salasanan ja kaikkien liittyvien tietojen, tiedostojen ja tilin tietojen poistaminen (tai niiden osan),

  • (c) Palvelun käytön estäminen. Lisäksi hyväksyt, että kaikki päättämiset toteutetaan UPL:n yksinomaisen harkinnan mukaisesti ja että UPL ei ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle osapuolelle tilisi, liittyvän sähköpostiosoitteen tai palvelun käytön päättämisestä.

  • Nämä käyttöehdot muodostavat oikeudellisen sopimuksen käyttäjän ja UPL:n välille. Käyttäjän tulee hyväksyä kaikki näiden käyttöehtojen huomautukset ja ehdot ilman muutoksia, jotta hänellä olisi käyttöoikeus palveluihin. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta.

 • Näiden käyttöehtojen muutokset:

  UPL saattaa haluta päivittää tai muuttaa kyseisen verkkosivuston palveluiden ehtoja ja ilmoituksia ajoittain palveluiden muuttumisen, palveluihin vaikuttavien lakien muuttumisen tai muiden hyvien syiden vuoksi. UPL pidättää oikeuden tehdä nämä muutokset ja käyttäjällä on velvollisuus tarkastaa nämä ehdot ja huomautukset säännöllisesti. Kyseisen verkkosivuston käytön jatkaminen näiden muutosten jälkeen tulkitaan muutosten hyväksymiseksi. Ellei toisin ole erikseen ilmoitettu, ajoittain muutettavat käyttöehdot koskevat kaikkia uusia ominaisuuksia, jotka muuttavat tai parantavat kyseisen verkkosivuston palveluita.

 • Yksityisyys ja henkilötiedot

  Kyseisellä käyttäjällä tulee olla tili kyseisellä verkkosivustolla. Tilin määrittämiseksi käyttäjän on annettava tiedot itsestään ja päivitettävä nämä tiedot tarpeen mukaan pitääkseen ne ajan tasalla. UPL hyväksyy, että se käyttää henkilötietojasi vain kyseisen käyttäjän käyttäjätilin ehtojen mukaisesti.

  Kyseinen käyttäjä on velvollinen pitämään käyttäjän salasana- ja tilitiedot luottamuksellisina. Lisäksi kyseinen käyttäjä on vastuussa kaikista aiheutuvista toiminnoista, jotka tapahtuvat käyttäjän tilillä ja kyseinen käyttäjä suostuu ilmoittamaan UPL-yritykselle välittömästi kyseisen käyttäjätilin valtuuttamattomasta käytöstä. UPL ei ole vastuussa mistään kyseiseen käyttäjään kohdistuvista menetyksistä, jotka saattavat aiheutua siitä, että valtuuttamaton käyttäjä käyttää kyseisen käyttäjän tiliä tai salasanaa.

 • Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä:

  Kyseisen verkkosivuston käyttämisen ehtona on, että kyseinen käyttäjä suostuu olemaan käyttämättä kyseistä verkkosivustoa mihinkään laittomaan tai näiden käyttöehtojen vastaiseen toimintaan. Kyseinen käyttäjä ei voi myöskään käyttää kyseistä verkkosivustoa millään tavalla, joka saattaa vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai haitata .net passport -palveluja tai häiritä minkään muun osapuolen käyttöä tai palvelusta nauttimista. Kyseinen käyttäjä ei voi hankkia valtuuttamatonta pääsyä millekään kyseisen verkkosivuston tilille, tietokonejärjestelmään tai sivustoon liittyvään verkkoon. Kyseinen käyttäjä ei saa hankkia tai yrittää hankkia mitään sellaisia materiaaleja tai tietoja millään tavalla, joita ei ole annettu käytettäviksi kyseisen verkkosivuston kautta.